OPAŁ I PALLET

Nie zostaje wycięte ani jedno drzewo specjalnie do produkcji pelletu.
Wzrastająca świadomość ekologiczna i ciągłe dążenie do optymalnego wykorzystania zasobów naszej planety spowodowały, że w ostatnich latach coraz częściej słyszymy takie terminy jak globalne ocieplenie

Rządy wielu krajów, politycy, międzynarodowe organizacje a co za tym idzie media coraz więcej czasu poświęcają problemom taniego i bezpiecznego pozyskiwania energii.
Tradycyjne zasoby naturalne ( ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel ) kurczą się w szybkim tempie a sytuacja geopolityczna wpływa na niestabilność ich cen, co przekłada się bezpośrednio na coraz wyższe koszty uzyskiwania energii. W dodatku podczas spalania węgla, ropy czy gazu emitowane są duże ilości Co2, związków siarki, azotu.

Jednym z największych źródeł pozyskiwania energii odnawialnej jest biomasa. Jest to wszelka materia organiczna ulegająca biodegeneracji. Odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; pozostałości po produkcji rolnej,odpady z leśnictwa czy przemysłu drzewnego.

Wszystko to stanowi naturalne źródło pozyskiwania energii. Wykorzystywanie biomasy jako paliwa staje się we współczesnym świecie coraz bardziej powszechne. Pellet jako najwyższa forma przetworzonych odpadów drzewnych jest potencjalnie największym źródłem energii w sektorze energetyki odnawialnej.